Imperial College Lion Dance Team

History

2013/14 Crew

Performers:
Wei Jian Ng, Dustin Chung, Samuel Soh, Wui Liang Ee, Jing Zu Luk, Zhen Xiang Lian, Daniel Chan, Hock Im Kee, Eric Looi, Justin Yong, Wui Shen Ng

Percussionists:
Celine Wong, Fu Xiang Quah, Wei Jian Tan, Cindy Sim, Krystle Chan, Yee Von Ong, Wan Wei Ang

2012/13 Crew

Photobucket

Yong Ren Tan, Qi Hui Tan, Bruce Sui, John Lim, Claresta Lim
Yaw Bia Tan, Christine Ong, Kee Wen Ng, Liek Xi Bong, Jian Hao Chan
Ananth Kumar, Liew Bo Yuan, Daas Kaluvan, Andrew Chim, Albert Sui
Andrew Khoo, Zhu Hui yeap, Swee Hang Chong, Cedric Tai, Zhi Xiong Chong

2011/12 Crew

Photobucket

Back Row: (left to right)
Tan Yong Ren (lion head), Tan Qi Hui (percussion), Ken Ho (percussion), Bruce Sui (lion head), Vincent Cheong (laughing Buddha), John Lim (lion back), Claresta Lim (percussion), June Gan (drummer), Tan Yaw Bia (lion back)

Front Row: (left to right)
Ananth Kumar, Wan Siang Cheong, Liew Bo Yuan (Webmaster), Daas Kaluvan (Vice-Captain), Andrew Chim (Captain), Albert Sui (Secretary), Alia Johari, Yong

2010/11 Crew

Photobucket

Lion’s head:
Bo Yuan Liew, Wui Yang Ee
Lion’s Back:
Andrew Chim, Ananth Kumar
Laughing Buddha:
Ryan Rui Yan Lee
Percussionists:
Amarandaas, Kee Aik Chua, Luok Wen Yong, Terrence Lai, Schwann Khaw, Alia Johari, Wan Siang Cheong, Albert Sui

2009/10 Crew

Photobucket

Lion’s head:
Zhi Xiong Chong, Kenneth Lee
Lion’s Back:
Michael Chow, Hon Qui Chong
Percussionists:
Weinan Tai, Min Yunn Lai, Su Lin Oh, Xin Ning Chua, Stephanie Lim, Miaw Jyi Sim.

2008/09 Crew

Photobucket

Lion’s head:
Meng Kit Siew, Kenneth, Tommy Wei Sheng,
Lion’s Back:
Justin Chin, Wee Seng, Chien Sheng,
Percussionists:
Ahmad Faiz, Elias Johari, Chia Wei, Grace Chan Siew Ee, Hui Xian, James Yeoh.

2007/08 Crew

Photobucket

Khai Ming, Jian Jun, Siew Ping, Melissa, Chester, Hui Sien, Joel Jee Wayn, Lee Feng, Meagan,Tian Siong, Ming Ken, Ho Meng, Tzern Tzuin, Samuel, Ke Lun, Kok Kwan

2006/07 Crew

Photobucket

Shi Chian, Siew Ping, Samuel, Stella, Megan, Deng Wei, Adam, Heng Kai, Jee Wayn

2005/06 Crew

Photobucket

2003/04 Crew

Photobucket

Back: Chua Jin Wei (white cap)

Middle Row: Christopher Tock, Toh Tzern Tzuin, Chew Fong May, Yong Yi Shan, Toong Yao Yang, Aaron Choong.

Front: Tan Jia Hong (yellow tshirt)