2012/13 Crew
Photobucket

Yong Ren Tan, Qi Hui Tan, Bruce Sui, John Lim, Claresta Lim
Yaw Bia Tan, Christine Ong, Kee Wen Ng, Liek Xi Bong, Jian Hao Chan
Ananth Kumar, Liew Bo Yuan, Daas Kaluvan, Andrew Chim, Albert Sui
Andrew Khoo, Zhu Hui yeap, Swee Hang Chong, Cedric Tai, Zhi Xiong Chong

2011/12 Crew
Photobucket
Back Row: (left to right)
Tan Yong Ren (lion head), Tan Qi Hui (percussion), Ken Ho (percussion), Bruce Sui (lion head), Vincent Cheong (laughing Buddha), John Lim (lion back), Claresta Lim (percussion), June Gan (drummer), Tan Yaw Bia (lion back)

Front Row: (left to right)
Ananth Kumar, Wan Siang Cheong, Liew Bo Yuan (Webmaster), Daas Kaluvan (Vice-Captain), Andrew Chim (Captain), Albert Sui (Secretary), Alia Johari, Yong

2010/11 Crew
Photobucket
Lion’s head:
Bo Yuan Liew, Wui Yang Ee
Lion’s Back:
Andrew Chim, Ananth Kumar
Laughing Buddha:
Ryan Rui Yan Lee
Percussionists:
Amarandaas, Kee Aik Chua, Luok Wen Yong, Terrence Lai, Schwann Khaw, Alia Johari, Wan Siang Cheong, Albert Sui

2009/10 Crew
Photobucket
Lion’s head:
Zhi Xiong Chong, Kenneth Lee
Lion’s Back:
Michael Chow, Hon Qui Chong
Percussionists:
Weinan Tai, Min Yunn Lai, Su Lin Oh, Xin Ning Chua, Stephanie Lim, Miaw Jyi Sim.

2008/09 Crew
Photobucket
Lion’s head:
Meng Kit Siew, Kenneth, Tommy Wei Sheng,
Lion’s Back:
Justin Chin, Wee Seng, Chien Sheng,
Percussionists:
Ahmad Faiz, Elias Johari, Chia Wei, Grace Chan Siew Ee, Hui Xian, James Yeoh.

2007/08 Crew
Photobucket

Khai Ming, Jian Jun, Siew Ping, Melissa, Chester, Hui Sien, Joel Jee Wayn, Lee Feng, Meagan,Tian Siong, Ming Ken, Ho Meng, Tzern Tzuin, Samuel, Ke Lun, Kok Kwan

2006/07 Crew
Photobucket

Shi Chian, Siew Ping, Samuel, Stella, Megan, Deng Wei, Adam, Heng Kai, Jee Wayn

2005/06 Crew
Photobucket

2003/04 Crew
Photobucket
Back: Chua Jin Wei (white cap)

Middle Row: Christopher Tock, Toh Tzern Tzuin, Chew Fong May, Yong Yi Shan, Toong Yao Yang, Aaron Choong.

Front: Tan Jia Hong (yellow tshirt)